Weet u waar deze foto gemaakt is? Laat het ons weten door te reageren…

20 Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 • Zeg rooie wat zal jij verschrikken
  als jij eens thuis gevaren ben
  dan zal je zien en ondervinden
  dat jij de polder niet meer ken
  de hele keet wordt afgebroken
  de heeren krijgen nou hun zin
  de meiden moeten uit der zaakjes
  de burgemeester trekt er in.

  was getekend Speenhof.

  • Mogge Frits,
   Ook een mooie hint.
   Ik heb ergens nog een boek over deze buurt, als het geraden is (en ik het boek nog kan vinden) zal ik het hier kopiëren

 • Ze gaan de Zandstraat netjes maken

  ’t Wordt ’n kermenadebuurt

  De huisies en de stille knippies

  Die zijn al an de Raad verhuurd.

  Bij Nielsen ken je nie meer dansen

  Bij Charley zijn geen meisies meer.

  En moeke Bet draagt al ’n hoedje

  Die wordt nu zuster in den Heer.’

  Die nu zo geromantiseerde buurt is alleen maar leuk voor mensen die er niet wonen.

 • Zomaar wat citaten uit het boekje Arm Rotterdam van Schotting en Spiekman
  ————————————————————————————————-
  Een smal straatje tusschen Coolvest en Haagscheveer biedt door de gelijkvormigheid der kleine huizen een ietwat somber beeld. De Kikkersteeg huisvest alléén bewoners uit de werkende klasse: groote gezinnen met kleine inkomens, kleine gezinnen van naar het graf toeneigende oudjes, die voor de goedkoopte in de poppen-vertrekjes hun laatste uur afwachten.
  We zijn het pandje No. 60 opgeloopen en vonden er één hoog vóór, voor den prijs van ƒ 1.50 per week verhuurd twee kleine vertrekjes. De bewoners konden ’t daarom nogal stellen, wijl ze slechts met hun beidjes de kleine kamertjes bewoonden. Doch twee hoog voor moesten man, vrouw en vier kinderen zich met dezelfde ruimte en twee slaapplaatsen behelpen; ƒ 1.30 was de wekelijksche huurprijs evenals van twee hoog achter waar een gezin van negen personen: de ouders en zeven kinderen, leefden en opgroeiden. Op elk der hokkerige portalen was één privaat voor twee gezinnen
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  Met z’n oude vrouw bewoont hij dit donkere vertrek, op hun zeventigste jaar afhankelijk van de schamele gaven, die hun met karige hand worden geschonken. De onvriendelijke ruimte doet 90 centen -huur, de Vereeniging van den H. Vincentius bedenkt de oudjes wekelijks met ƒ 1.25, zoodat in normale omstandigheden er 35 centen overblijven om zeven dagen huis te houden. Eén stuiver per dag…. Géén onbezorgde oude dag is dezen afgeleefden drommels weggelegd. Evenals de oude landarbeider uit ROBERT BLATCHFORDS „Droevig Engeland” op zijn spade rustende antwoordde: „ik ben een arm man, ik wacht den dag des oordeels,” eveneens klampen deze oudjes zich aan de laatste levensdagen vast, strijdend den dubbelen strijd tegen armoede, tegen kwalen en ouderdomsgebreken.

  Tja dat was de roemruchte Zandstraatbuurt

  • Nog ééntje dan:

   Op onze inspectiereis liepen we de Schavensteeg door, opgemerkt en twee, drie straten verder nageloopen door dezelfde krotbewoonster, met, het beleefd verzoek of we eens even wilden komen, ze had thans véél te klagen en een „kostganger” had haar geraden die heeren erbij te roepen. We volgden en vonden den „kostganger”, die daar was gebleven naar de vrouw zei, toen z’n vader ’n poosje geleden vertrok. Onder de bedstede toonde hij ons groote gaten, waaruit monsterratten lederen avond een onderzoekingstocht in ’t kamertje aanvingen. Bewoonster kwam erbij met ophef vertellend dat het brood in de laden van ’n chiffonière moest worden geborgen, want ’t was reeds voorgekomen dat de ongure gasten het brood wegsleepten of op ’n brokje na oppeuzelden. „Dan is ’t ook al gebeurd, vulde de kostganger aan, dat het ongedierte van ’t plafond op het eten viel!” — Eet smakelijk! „U bedoelt?” vroeg één onzer, blijkbaar op duidelijker definieering gesteld. „Rooie huzaren, meneer!” antwoordde de „kostganger” met nadruk — waarmee, naar wij verder te weten kwamen, wandluizen worden bedoeld

 • Even iets anders, ten tijde van deze foto (1909) had de moeder van de later beroemde “Rotterdamse” bokstrainer Theo Huizenaar een “Belse DansSalon” in deze straat en wellicht kreeg hij hier, op jonge leeftijd, de eerste stoten voor zijn hasses,
  Zo kwam Theo er achter dat hij toch wel talent had voor deze sport.

  • Nou, ik heb geen talent voor de bokssport, ze hebben me bij Schilperoord op de Mathenesserlaan een keer vakkundig in elkaar gemept en toe hield ik het voor gezien. De hele sportschool wist wat ik die avond had gegeten, hij is fijn…
   Wat betreft die citaten uit dat boek van je daar lust ik er nog wel een paar van.
   Tijd en ruimte zat op deze site en je doet er nog meer mensen een plezier mee denk ik.

   .

   • Ik zal nog eens zoeken Frits, overigens die Zandstraatbuurt was natuurlijk een schandvlek voor het zich snel uitbreidende Rotterdam en het boek van journalist en gemeenteraadslid Hendrik Spiekman was namens de Socialistische Arbeiders Partij vooral geschreven als aanklacht tegen de misstanden van deze arme Rotterdamse sloebers. Bedenk ook dat, op het zelfde moment de welgestelden een miljoenen kostende Hofpleinlijn hadden gekregen om de stad te ontvluchten.

    Mede namens dit boek werd besloten de buurt te slopen en dus NIET alleen om er een stadhuis te bouwen, sterker er waren op dat moment ook plannen om het centrum van Rotterdam en dus ook het stadhuis richting de Heemraadsweg (nu singel) te verhuizen.
    Hadden ze het maar gedaan, de Coolsingel en ook die eens zo mooie Blaak zijn verworden tot een oord van kantoren, men zei in onze tijd niet voor niets datje er na vijven een kanon kan afschieten.
    Nu is men gestart met alweer een nieuwe poging, er iets van te maken, ach ……..
    Een stad moet in de eerste plaats haar inwoners een warm gevoel geven, banken en kantoren kunnen ook buiten de stad acteren zie de A.damse Zuidas.

    Je ziet deze “rechtse bal” heeft respect voor Hendrik Spiekman en vindt bovendien dat zijn monument in Spangen nooit gesloopt had mogen worden

    Mooie Pinksteren allemaal 🙂

   • Op je vraag Frits, ik weet niet of ik meer kan plaatsen zonder het auteursrecht schenden maar wie zoekt zal vinden.
    Wijs ik ook nog even op het boek van M.J Brusse:
    Het rosse leven en sterven van de Zandstraat,
    Knip en plak

    http://www.dbnl.org/tekst/brus002ross01_01/

    Marie Josef Brusse was journalist, schrijver van o.a. Boefje en vader van 9 kinderen waaronder de Londen correspondent Peter, Parijs correspondent Jan en de acteur Kees,

    Citaat uit het boek:
    “Verleden maand nog was meneer de inspecteur zoo edelaardig geweest om Klaassie óók ’n paar half-sleetjes te geven. Had ie zelf netjes nieuwgemaakt met ’n lapje zoolleer – eerlijk gekocht hoor, voor een fooitje – want hij was vroeger immers ook nog zoo’n blauwen Maandag schoes geweest, niewaar meneer? – Maar laten ze ‘m nou Zondag voor ’n week, toen ie op de bootjes had geslapen – ‘geluimd’, zoo gezegd – z’n okse hiepen, waar ie zoo godin mee was, van z’n kleezen hebben geganneft, en z’n zak opengesneden voor drie armoeiige centen bovendien! Dat hadden z’n maats nou gedaan, waar hij daar samen mee was gaan maffen; allemaal gesjochte jongens onder mekaar! Want o dat jatten was toch zóó schrikkelijk erg tegeswoordig – zei hij, in nu waarlijk toch wel loos opzien tot den rechercheur: dien zelfden nacht hadden ze van ’t Bultje – dat kleine krummeldiefje, naar meneer wel wist – z’n splinternieuwe pilowbroek, die nog jouker genog had gekost, van z’n beenen getrokken, waar hij op de vuurplaat lag te piepen… En toen Bultje wakker wier, stond hij daar zoo, in z’n hemd, aan de Leuvehaven op Zondagmorgen voor de nette menschen… ”

    Vertaal het maar 🙂 en bekijk ook de vele oude foto’s

     • Zandstraatbuurt, natuurlijk onze rose buurt, werd ook wel “polder”genoemd en werd jammer genoeg in fasen gesaneerd.

      Het begon al met de doorbraak van de Meent toen de zuidkant eraan moest geloven en de rest volgde tussen 1915 / 1920 voor stadhuis/postkantoor.

      De straat op de foto die doorgaat voor Zandstraat kan m.i. net zo goed de Raamstraat zijn, die aan de ene kant uitkwam op de Coolvest waar die naadloos aansloot op het “Comediebruggetje” en de andere kant eindigde bij de Raambrug over de Delftsche Vaart. Al die straten / stegen leken veel op elkaar!

    • Ed, zeer bedankt voor de fraaie link, ik heb het in een keer gelezen, geweldig en deze RotterdammerT had geen vertaling nodig, echt niet.

 • Moet mezelf w.s. toch corrigeren met m’n R a a m s t r a a t uitstapje, want als foto in oost-westelijke richting is genomen, zou je op de achtergrond Tivoli moeten kunnen zien en dat is niet het geval.

  Foutje, bedankt, Zandstraat is onze foto……………..; denk dat onze foto in zuid-noordelijke richting is genomen en dan moet het huis helemaal op de achtergrond toch wel weer een pand of opstalletje in de Raamstraat zijn, een straat met schots en scheef gelegde belse klinkers, waar altijd groepen kinderen/kleuters a.h. spelen waren als je de prachtfotos van Henri Berssenbrugge er bijhaalt.

  • Mee eens Bert, we kijken de Zandstraat in met achteraan de Raamstraat en staan op de hoek Hofstraat links – Korte Wagenstraat rechts

   De vlag hangt uit en dus denk ik dat er een prinsesje is geboren, ik zeg dus mei 1909

  • Goed gezien geen schaduwen en misschien is deze foto van ruim 100 jaar oud wel een beetje geretoucheerd om hem scherper en mooier te doen lijken of het is zwaar bewolkt boven de Zandstraat anno 1900/ 1910.

 • Heren hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze foto. Ik was op zoek naar mijn stamboom en las in het stadsarchief dat mijn familie iig. vanaf 1871 t/m 1905 in de Zandstraat nr 5 heeft gewoond en later in de Raamstraat. Een Joodse familie met 9 kinderen, van beroep Koopman. Door jullie heb ik een levendige voorstelling gekregen van het leven in die tijd in die buurt.